Víziközmű

Hírek a Jakabszállási Víziközmű Társulat házatájáról

2015.augusztusban a Kecskeméti Törvényszék Cébírósága hivatalosan is bejegyzete a megalakult Társulatot.

-          A Társulat Intézőbizottsága megtartotta első ülését, melyen jó néhány olyan döntés hoztak, ami elengedhetetlen volt a Társulat működéséhez és a befizetések megkezdéséhez.

-          A befizetések fogadása érdekében a bankszámlát a Fókusz Takaréknál nyitottunk a Társulat részére. A Fókusz Takarék 2015. október elején kirendeltséget nyit Jakabszálláson. Így lehetőség nyílik arra, hogy azok a társulati tagok - akik nem banki átutalással fogják  teljesíteni az érdekeltségi hozzájárulást, lehetőségük lesz helyben bankfiókban befizetni azt.

-          Október első hetében a Társulat minden érdekelt tag részére kiküldi a fizetési kötelezettségről és annak befizetéséről szóló értesítést. Az értesítésben minden fontos információt közölni fogunk, ami a befizetéssel és annak módjával kapcsolatos. Minden levélben mellékelni fogunk befizetési lapot, amely postai befizetésre nem alkalmas. Azzal kizárólag a Fókusz Takarékban tud a tulajdonos befizetést teljesíteni. Postai csekkes befizetés lehetőségét azért nem kíván a Társulat Intézőbizottsága bevezetni, mert minden egyes befizetés költsége jóval meghaladná a 300,- Ft költséget befizetésenként, melyet nem kívántunk senkire áthárítani.

A bankfiókban pénztárba törénő befizetés pedig díjmentes!

-          A Társulat 2015-ben Ügyfélszolgálati Fogadóidőpontokat tart minden hónap első és harmadik hétfőjén 14.00 órától 18.00 óráig a Szolgáltató Irodában (6078 Jakabszállás Petőfi Sándor u.16.). Itt tehetnek a tulajdonosok bejelentést például az ingatlan tulajdonjogában történt változásról (ingatlan eladása, öröklés). Itt nyújthatnak be kérelmet, vagy itt érdeklődhetnek ha gondjuk van.

 

Kérdés esetén keressék bizalommal

A Társulat Szaktanácsadóját:           

                                   Turóczi Judit

                                    70-621-0106

 


JAKABSZÁLLÁSI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT HÍREI

2015. július 15.-én megalakult a Jakabszállási Víziközmű Társulat.
Az érintett ingatlan tulajdonosok közel 94%-a írta alá belépési szándéknyilatkozatot és vállalta a hozzájárulás megfizetését valamilyen formában. A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága befogadta a társulat dokumentumait, mely alapján az bejegyzés alatt áll. Így hivatalosan is megkezdi munkáját a beruházás önrészét biztosító Társulat.

 

A Társulat Küldöttgyűlése az alábbiak szerint épül fel:

1.)Intézőbizottság: Elnöke Kis Jánosné, aki egyben a társulat elnöke is.
Tagjai: Földiné Dormány Margit, Kocsis Mária, Szabó György Róbert, Szabó Mihály

2.)Ellenörző Bizottság: Elnöke Zsikla Márta
Tagjai: Konfár János és Kovács Bálint

3.) Küldöttek: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Kecső Erika, Kovács Gyula, Megyesi Józsefné, Peregi Tibor Pál, Tánczos László

A társulat augusztus végén, szeptember elején kezdi kikézbesíteni a fizetési kötelezettségről szóló értesítéseket.

ADDIG FIZETNI NEM KELL, CSAKIS A TÁRSULAT ÉRTESÍTÉSÉT KÖVETŐEN!!!!

Az értesítés minden befizetéssel kapcsolatos információt tartalmazni fog. A befizetés lehetőségeit, a társulat számlaszámát amelyre a befizetést átutalással vagy bankfiókban pénztárban történő befizetéssel lehet teljesíteni. Tartalmazni fogja az ingatlan társulati azonosító számát, ami alapján a befizetéseket fogják nyilvántartani.

Most kerül majd megszervezésre és kialakításra az ügyfélfogadás rendszere, hogy bármilyen kérdéssel és problémával meg tudják keresni a társulatot.
Például a későbbiek folyamán változás következhet be az ingatlan tuljdon jogában. Ennek alapján szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy amennyiben örörklés vagy eladás miatt megváltozik a tulajdonos személye azt rövid időn belül írásban be kell jelenteni a társulatnak a szükséges dokumentumokat is mellékelve.
NÉHÁNY FONTOSABB KÉRDÉS: Üres telekre is kell fizetni hozzájárulást? Ha beépíthető, akkor igen. A beruházás kapcsán minden beépíthető ingatlan csatornabekötést kap. Ezzel növekszik a telek értéke is. Az érdekeltségi hozzájárulást minden ingatlan után fizetni kell, még ott is, ahol nincs vezetékes vízzel ellátott fürdőszoba és konyha. Mi lesz azzal, aki nem fizeti meg az érdekeltségi hozzájárulást?A megállapított hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás, amelyet a jegyző adók módjára hajt be.

Mi alapján történik majd a szennyvíz díjának megfizetése? A mérés vízóra alapján történik, azonban a bejövő víz nem mindig azonos mennyiségű a kimenő szennyvízzel.

A beruházás befejezését követően rövid időn belül a csatorna hálózatra rá is kell kötni, ott ahol vízfogyasztás van. Rákötni azonban csak az köthet rá, aki a hozzájárulást megfizette. Rákötést megelőzően a szolgáltató kérni fogja a tulajdnonostól a hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolást. Aki pedig nem köt rá későbbiekben talajterhelési bírságot kell majd fizessen. Mi az a talajterhelési díj? A 2012. február 1-én hatályba lépett 2011. évi CCI.törvény szerint minden olyan ingatlantulajdonosnak talajterhelési díjat kell fizetnie, azoknak, akik előtt kiépíttették a szennyvízcsatorna hálózatot, de ő mégsem köt rá a hálózatra. A törvény értelmében a talajterhelési díj 1.200-1800 Ft/m3. A díj célja, hogy ösztönözze a rákötéseket, ez által csökkentse a talajt és a felszíni vizeket érő szennyvízterhelést. Lényeges, hogy a díj adók módjára behajtható köztartozás.
Változhat-E később a hozzájárulás összege? A hozzájárulás összege a későbbiekben nem változik mert annak összegét az alakuló taggyűlésen a társulat küldöttgyűlése megállapította és az alapszabályában rögzítette.

Későbbiekben minden ingatlan tolajdonosát folyamatosan tájékoztatni fogjuk a társulattal kapcsolatos információkról.

Addig is ha bárkinek bármilyen kérdése merül fel a társulattal valamint az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban az a társulat szaktanácsadójától kérdezhet az alábbi elérhetőségen:

Turóczi Judit +36-70-621-0106