A projektről

A projekt megvalósításával Jakabszálláson biztosítottá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és európai uniós jogszabályi kötelezettségekkel. A településen kiépülnek a gyűjtőrendszerek, a nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők, valamint a szennyvíztisztító telep.

A következő hónapokban a beruházás keretében összesen 11.600fm gravitációs gerincvezeték, 7.400fm bekötő vezeték, 3.100 m, az átemelőket a teleppel összekötő, nyomóvezeték és 3 átemelő épül meg. Ehhez összesen 736 bekötés készül az ingatlanokhoz. A projekt része még a településen létrejövő 200 m3/nap kapacitású 3 fokozatú biológiai szennyvíztisztító telep.

Jakabszálláson keletkezett szennyvizet a rendszer kiépülését követően a megépült gyűjtőhálózat juttatja el az átemelők segítségével az új szennyvíztisztító telepre. A településen keletkező szennyvizet biológiai tisztítása után a közeli Kővágó éri csatorna fogadja majd be, mely környezetvédelmi szempontból is teljesen kielégítő megoldás.A tisztítás után a telepen keletkező napi 0,88 m3 hatósági enge­délyeknek megfelelően kezelt szennyvíziszapot pedig további kezelésre és elhely­ezésre átadják az üzemeltető által kijelölt komposztáló üzemnek.

A projekt célja, hogy a beruházás megvalósítását követő 5 éven belül a jelenlegi 736 darab (hosszabb távon 750 darab) belterületi ingatlan 92 százaléka rákössön a csatornahálózatra. Így a jövőben a fizetőképességhez igazított szennyvízdíjakkal hosszú távon is fenntarthatóvá válik a rendszer.

A település lakosságszáma: 2762 fő
Ebből belterületen élő a projekttel közvetlenül érintett: 1791 fő
Ebből külterületen élő a projekttel közvetve érintett: 971 fő
A beruházásba bevonható ingatlanok száma: 736 db

A program teljes költségvetése: 993.900.000 Ft (100 %)
Támogatás mértéke: 932.223.905 (94,4 %)

Teljes önrész: 55.676.095 Ft (5,6 %)

Ezen felül nem támogatott rész (szennyvíztelepi próbaüzem költsége): 6.000.000 Ft


Hosszú évek munkája érett be: hamarosan Jakabszálláson is megépül a zárt rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat, melyhez egy 200m3/nap kapacitású 3 fokozatú biológiai szennyvíztisztító telepet is létrehoznak. Mindezek eredményeképp: Jakabszállás is csatlakozhat azon települések sorába, ahol már európai színvonalon történik a szennyvízelvezetése és kezelése. A beruházás létrejöttével jelentős előrelépést tehet Jakabszállás is a környezetvédelem terén, valamint a lakosság mindennapjai is komfortosabbá válnak e új közmű használatával.


A projekt címe: „Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével”
Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080

Projektgazda neve:Jakabszállás Község Önkormányzata
Projektgazda székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14.

A program teljes költségvetése: 993.900.000 Ft (100 %)
Támogatás mértéke:932.223.905 (94,4 %)

Teljes önrész: 55.676.095 Ft (5,6 %)

Ezen felül nem támogatott rész (szennyvíztelepi próbaüzem költsége): 6.000.000 Ft

 

A kivitelezés megkezdésének időpontja: 2014. szeptember 9.

A projekt fizikai megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2015. augusztus 8.

Projektzárás tervezett időpontja: 2016. tavasz

 

A projekt életútja 2010-ig nyúlik vissza. Jakabszállás önkormányzata az előkészítői munkákat követően 2010 decemberében nyújtotta be pályázatát a Széchenyi Terv keretében, mely először forráshiány miatt tartaléklistára került. A Támogatási Szerződést 2012 októberében írták alá, majd megkezdődhetett a közbeszerző, illetve a beruházásban résztvevő cégek kiválasztása. A kivitelező kiválasztására 2013-ban közbeszerzési pályázatot írtak ki, a végső, nyertes pályázóval 2014 szeptember 9-énsikerült szerződést kötni. Ezt követően megkezdődtek a tervezési feladatok, a tényleges építési munkálatok 2015. április 27-én indultak el. A fizikai megvalósítás tervezett vége: 2015. augusztus 8. A próbaüzem 2015. augusztus és 2016. február között zajlik. A projekt 2016 tavaszán zárul le.

 

Jakabszállás önkormányzata a 932 millió 223 ezer 905 forint támogatást európai uniós és hazai költségvetésből kapja. Ehhez önrészként 61 millió 676 ezer 095 forintot kell hozzátennie, melyet egyrészt saját forrásból, másrészt lakossági hozzájárulásból finanszíroz meg.Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önrész finanszírozását elsődlegesen legnagyobb mértékben ME önerő alapból vissza nem térítendő önerő-támogatásból próbálja meg lehívni, azonban az önerő forrást ennek ellenére meg kell képeznie.

A önkormányzat a projekt támogatott műszaki részének megvalósításához 90.000 – 98.000 – 109.500 forint lakossági hozzájárulást kér bekötési helyenként, attól függően, hogy egy összegben vagy részletben fizetik meg. Választható: 1 részlet, 2 részlet, illetve 30 hónap. A hozzájárulások beszedéséhez megalapították a Víziközmű Társulatot.


A szennyvízcsatornázási hálózat kiépítés során a közterületi hálózattal egyidejűleg a kivitelező megépítia bekötő csatornát, mely a telekhatáron belül, maximum egy méterig tart és a tisztító aknával zárul.


Jakabszállás teljes területe csatornázatlan, a közintézményeket és a vállalkozásokat leszámítva minden területen a jelenlegi szennyvíz elhelyezési megoldás káros környezeti hatásokkal jár. A keletkező szennyvizet az esetek nagy többségében nem vízzáróan kialakított emésztőkben, derítőkben gyűjtik, így az a talajba bejut, ezzel szennyezi a talajt és a talajvizet. A szennyvízcsatorna kiépítésével ezek a szennyező források megszűnnek a jövőben, és a szennyvíz a szennyvíztisztító telepen szabályozott körülmények között megtisztulva juthat vissza a környezetbe.


Ahhoz, hogy a szennyvíz zökkenőmentesen eljuthasson az újonnan épülő szennyvíztisztítótelepre, ahhoz három helyen átemelőt kell kialakítani. Valamennyihez nitrátadagolót is beépítenek, így a szennyvíz nem tud rothadni amíg odaér a szennyvíztisztító telepre.A szennyvízátemelő berendezés a földben, 5-8 méter mélyen található, az arra közlekedők csupán a földfelszín feletti részt láthatják, amelyet elkerítenek a forgalomtól.


Jakabszállás történetének fontos mérföldkövéhez érkezett el. A lakosság régi vágya, hogy a községben kiépüljön a szennyvízcsatorna-hálózat és a felgyülemlett szennyvíz európai színvonalon tisztításra kerüljön.