GYIK

Az átemelők kiépítése a szennyvíz zökkenőmentes eljuttatásához szükségesek. Kialakításuk során olyan technológiát alkalmaznak, melyek eredményeképp sem az emberekre, sem a környezetre nem ártalmasak. Emellett nem árasztanak bűzt és nem hangosak.


A kivitelező a gerinchálózat megépítésével egyidejűleg megépíti bekötő vezetőket, mely a telekhatáron belül, maximum egy méterig tart és tisztító aknával zárják le. A tisztítóaknától azonban a házakig már az ingatlan tulajdonos feladata, hogy megépítse a házi csatornát, saját költségén. Ehhez kérheti szakember segítségét, de akár maga is elkészítheti. A munkálatokat azonban addig nem kell elvégezni, amíg ezt nem jelzik a szakemberek.


Az elkészült házi csatornát csak akkor szabad a tisztító aknába bekötni, ha a közterületi csatornát üzembe helyezték, és a fogyasztó a csatornaszolgáltatási szerződést is megkötötte. Minderről írásban is értesítik majd az érintetteket. Ezt követően nyílik majd lehetőség a derítők leválasztására.


Nem, mivel annak szintje a tisztítóidom alatt van. Más megoldást kell választani. A pincék esetében több lehetőség lehet. A terepszint alatt keletkező szennyvizet (wc, mosdó, zuhanyzó, uszoda) csak a pincébe elhelyezett kis átemelő berendezés segítségével szabad a gravitációs rendszerbe juttatni. Ennek oka, hogy nagy mennyiségű eső esetén a szennyvízcsatornákba bekerülő csapadékvíz miatt a szennyvíz szintje jelentősen megemelkedik és a gravitációs bekötésen keresztül a pincét elönti, jelentős károkat okozva a tulajdonosnak.
Lehetőség van arra, hogy az összegyűjtött és eddig az ingatlan mögötti részre vezetett szennyvizet a pince falára rögzítve, a folyási irányt megfordítva, kössék rá a tisztítóidomra, így jelentős költségmegtakarítás érhető el.


Tilos! A szennyvízcsatorna hálózatba nem szabad az esővizet belevezetni, mert komoly problémák adódnának belőle.


A Jakabszálláson élők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az európai uniós és hazai támogatás az összköltsége több mint 94 százalékát fedezik. A fennmaradó részt kell az önkormányzatnak kifizetnie, melyet egyrészt önerőből, másrészt a lakossági hozzájárulásokból fedez majd.
A lakossági hozzájárulásokat az újonnan létrehozott Víziközmű Társulaton keresztül szedi majd be az önkormányzat. Ennek mértéke: 90.000 – 98.000 – 109.500 forint, attól függően, hogy egy összegben vagy részletben fizetik meg. Választható: 1 részlet, 2 részlet, illetve 30 hónap.


A kivitelező az utcában lefektetett gerinccsatorna építése közben, az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve kialakítja a bekötőcsatornát is, amely a telekhatáron belül egy méterig tart és maximum 1,2 m mélyen fekszik. A bekötő csatornát a tisztítóidommal zárják le. A későbbiekben ebbe az idomba kell bekötni a telekhatáron belül lefektetett házicsatornát.


Az ingatlan tulajdonos feladata az ingatlanon belüli csatorna, azaz a házi csatorna kiépítése. Építését akár el lehet kezdeni, amint a tisztítóidomot a telekhatári tisztítóaknában a kivitelező elhelyezte. A lakosságnak – a házból kijövő – meglévő szennyvízvezeték és a telekhatáron belül 1 m-re lévő tisztítóakna közötti csatornarészt kell kialakítania, az utolsó fél méter kivételével. A kimaradt szakaszt csak akkor lehet megépíteni, ha erről értesítést kapnak miután a szolgáltatási szerződést megkötötték és élesben működik a hálózat.


A szennyvízcsatorna építés keretében az Európai Unió csak az utak eredeti állapotába történő visszaállítást támogatja, így a kivitelezőnek az aszfaltozott önkormányzati utak esetében a felbontott sávszélességében kell visszabetonoznia az úttestet. A Közútkezelő Kht. fenntartása alatt lévő (gyorsforgalmi) utak esetében viszont a csatornázással érintett teljes szakaszt egész pályán kell újraaszfaltoznia. A földes utak tekintetében is csak az eredeti állapotot kell ismét kialakítani, a kivitelezőnek nem feladata az aszfaltozás.


Azok, akik egy éven belül a lehetőség ellenére sem csatlakoznak majd rá az újonnan megépült hálózatra, azoknak talajterhelési díjat kell fizetniük. Ennek mértéke 1200 Ft/m3 vetített díj, mely éves szinten több mint 107 ezer forint lehet. (1 év alatt 1 átlag háztartás szennyvíztermelése: 89,27 m3= kb. 107.120 Ft háztartás/év)